info@vindjouwspirit.nl


Het Medicijnwiel-jaarprogramma

''Manifesteer een harmonieuze relatie met je tweelingziel met het medicijnwiel"

Leer alles over de moeder aarde-astrologie van de Indianen en ontwaak daarmee de Sjamaan in jou

(voor Divine feminines: alleen vrouwen)

Jouw inwijding als Sjamaan: jouw Sjamanistische dood en wedergeboorte
met de 13e rite van de Munay-Ki "de rite van de baarmoeder"

Het medicijnwiel is de astrologie van de Indianen en symboliseert de cirkel van het leven en de schepping van ons leven hier op aarde. Wij Westerlingen gaan uit van “linear denken”, we denken in “een begin en einde”. De Indianen kennen alleen de “cirkel”, de “eenheid”, tussen alles en iedereen.

Wij zijn verbonden met de kracht van Grootvader Zon, Grootmoeder Maan, Vader Hemel en Moeder Aarde, alsook met alle elementen van het medicijnwiel. Wanneer we ons weer bewust raken van deze verbinding, manifesteren we vanuit onze wáre natuur, onze buitenwereld hier op aarde. We bewandelen dan het pad van het hart, wat de tweelingzielen doet ontwaken en weer in verbinding met elkaar brengt in de buitenwereld.

Zo binnen, zo buiten.

Het verbindt ons met de natuurlijke cyclus van ons leven, die zich ieder jaar opnieuw herhaalt en helpt ons dieper in verbinding met onszelf te raken. We raken met het doorlopen van het medicijnwiel weer in eenheid en harmonie met onszelf, met onze kern, met onze spirit en activeren daarmee onze “creatie kracht”, wat betekent dat we zélf de leiding over ons aarde-leven gaan nemen door met Spirit samen onze zielsmissie te creëren en te gaan leven.

Wanneer wij eenheid binnenin onszelf terugvinden, de harmonie en eenheid met de natuur, manifesteren we een harmonieuze romantische relatie met onze tweelingziel in de buitenwereld. Dit is de wet van de aantrekkingskracht. Wanneer wij zelf de man en vrouw(-energie) in ons verenigen, zal buiten ons hetzelfde ontstaan als bij ons van binnen.

Wanneer je bewust het Medicijnwiel leert gebruiken in je leven en voor jouw helingsproces, breng je jezelf in één lijn met jouw “tweelingzielen pad”. Dat is namelijk het pad van de Sjamaan: de weg van het hart. Je activeert je intuïtie en de verbinding met je gidsen versterkt, waardoor je meer en meer jouw ziel zult gaan belichamen hier op aarde.

Je leert met het medicijnwiel jezelf kennen en lezen (voorspellen) waar jij bent in jouw familiekarma en jouw zielscontracten, waaronder het contract met jouw tweelingziel. Meer en meer leer je daardoor wat jíj wilt en nodig hebt en zul je daar de aandacht aan leren geven. Tijdens het gehele programma "schonen" wij jouw energieveld op, waardoor jouw passies en de roep van jouw ziel weer de ruimte kunnen krijgen in jouw leven, zodat je jouw leven zult gaan creëren vanuit je hart, in samenwerking met je ziel. je leert de regie van je eigen leven weer in eigen hand te nemen.

Het medicijnwiel-jaarprogramma is gebaseerd op het Noord-Amerikaanse medicijnwiel, welke lessen en kennis wij tijdens dit programma zullen ontvangen van Chief White Eagle, een Native Amerikaanse politicus, die op 4 februari 1914 is gestorven en nu vanuit de Spirit wereld Sjamanen helpt te ontwaken en onderwijst.


Het medicijnwiel-jaarprogramma

Met het medicijnwiel-jaarprogramma gaan we vanaf de eerste nieuwe maan na de lente-equinox, gedurende 13 nieuwe manen, jouw Sjamanistische dood en wedergeboorte doorlopen aan de hand van het medicijnwiel. Het programma vangt iedere lente opnieuw aan.

Gedurende een traditioneel lunair jaar (13 nieuwe manen), ga je leren om het samenleven met de natuur weer te integreren in jouw bewustzijn. We gaan hiervoor met het programma diep karmawerk verrichten samen. Zodat we ruimte maken om de natuur weer als jouw kompas te gaan gebruiken voor het leven hier op aarde. Om naar de stand van Grootmoeder Maan te kijken wanneer je actie dient te ondernemen op jouw plannen. Om naar de energie van die dag te kijken om te beslissen of je van alles gaat ondernemen, of juist meer in stilte zult verblijven. We laten de man en de vrouw in jou weer samenwerken met elkaar.

Met jouw Sjamanistische dood, beweeg je energetisch en met de staat van jouw brein, van de 3e aardse dimensie naar de 5e spirit dimensie. Jouw brein verandert van “reptielen-brein”, een brein dat afgaat op wat het ziet in de buitenwereld, naar de “Inca-staat”, een brein dat afgaat op wat het weet diep van binnen, wat het voelt van binnen en wat het ziet, van binnen!

We activeren daarmee bij jou de kracht van de Sjamaan om te leven vanuit de visie van jouw hogere plan, in verbinding met jouw gidsen. Welke verbinding weer terug zal keren met het doorlopen van het medicijnwiel.

Tijdens dit programma gaan we de energie specifiek richten op het manifesteren van een harmonieuze relatie met jouw tweelingziel, waarvoor we de begeleiding ontvangen vanuit de Spirit wereld.

Chief White Eagle leert ons onder andere meer over het samenwerken met de totemdieren en van de Q'ero ontvangen we iedere Nieuwe maan de Inca baarmoeder-inwijding: "de 13e rite van de Munay-Ki" en tijdens de Volle Maan de baarmoeder-zegening.

Wat je water geeft, dat groeit!


Vind jouw Spirit


Wat leer je met het programma?

> samenleven met de seizoenen, de planeten en de maanstanden (de astrologie van de Indianen), zodat je daarmee weer in lijn raakt met je ware natuur (jouw Hogere Zelf / Spirit);

Hoe je het medicijnwiel kunt “lezen”, waaronder:

> waar jij geboren bent op het wiel en uit wat voor energie je bestaat;

> je leert je eigen geboortehoroscoop "trekken";

> wat jouw geboorte totemdier is en jouw andere persoonlijke totemdieren en hoe je daarmee kunt samenwerken;

> je leert “lezen” waar jij bent op het wiel in jouw tweelingzielenreis en daarmee in jullie contract;

> je leert “lezen” per dag, week, maand, hoe de energie zich manifesteert in jouw leven hier op aarde en hoe je deze energie zélf kunt sturen met je psyche, zodat de energie vóór jou gaat werken;

> hoe je als “death walker” een kanaal kunt zijn voor boodschappen van overleden dierbaren en de spirit wereld en de hogere begeleiding van jouw gidsen en Hogere Zelf kunt volgen;

> hoe je de womb rites (13e rite van de Munay-Ki) die je ontvangt gedurende 13 nieuwe manen), kunt doorgeven aan andere vrouwen;

> hoe jouw menstruatie cyclus (ook wanneer je niet meer bloedt), verband houdt met de standen van de Maan en hoe dit jou vertelt wat er nog gezien wil worden binnenin jou.


Wat zit in het programma inbegrepen?

> je doorloopt het programma in een e-learningprogramma waarin je jouw eigen persoonlijke leeromgeving hebt met jouw eigen voortgang;

Je vindt hierin onder andere:

> (video) lessen en toets materiaal over het medicijnwiel;

> 13 nieuwe manen een sjamanistische audio reis, womb rite: “de 13e rite van de Munay-Ki”;

> 12 volle manen een sjamanistische audio reis, womb blessing;

> 12 sjamanistische reizen voor ieder geboorte totemdier en om samen te leren werken met alle andere totemdieren van het medicijnwiel;

> 2 keer per maand een Masterclass over de tweelingzielenreis;

> lidmaatschap besloten facebook-groep om je met de andere vrouwen van de groep te verbinden.

(In tegenstelling tot het Vind jouw Spirit-programma, kent dit programma geen Live-uitzendingen.

We verbinden ons uiteraard wel met elkaar in de besloten facebook-groep).


AANVANG programma

Het programma vangt ieder jaar aan op de eerste nieuwe maan na de lente-equinox. Voor de eerstvolgende datum ga je naar de aanmeldpagina.


AANMELDEN

Wil je aan dit programma meedoen?

Op de aanmeldpagina lees je de aanvangstdatum en kosten van het programma en kun jij je direct ervoor inschrijven!

Vind jouw Spirit-programma

''Ontwaak de Sjamaan in jou en manifesteer jouw bedrijf als Sjamanistisch heler''

Wil je Sjamanistische ceremonies leren uitvoeren zoals de Inca Sjamanen van de Q'ero dat doen? Zodat je zelf leert om de voorouders aan te roepen en daarmee samen te werken voor manifestatie van jouw eigen bedrijf vanuit hoger plan? Wil je de 3 belangrijkste Inca-inwijdingen ontvangen, zodat je deze inwijdingen kunt gaan doorgeven aan anderen (al dan niet online)? Dan is het Vind jouw Spirit-programma jou op jouw lijf geschreven en onderdeel van het plan van jouw Ziel hier op aarde.

Je ontvangt van mij de Nusta Karpay, Munay-Ki en Qoto Kuna, voor activatie van jouw krachten als Sjamaan en raakt bevoegd om deze zelf door te geven als Sjamaan.